Bouwen met aandacht voor de omgeving: vleermuisvoorzieningen

In Nederland komen al minstens 8 verschillende soorten vleermuizen voor die zich begeven in stedelijke gebieden. Bij aanpassingen aan of sloop van gebouwen, bedreigen we de verblijfplaatsen van deze dieren. Omdat Transportbedrijf J. Ruitenbeek bouwt en sloopt met aandacht voor de omgeving, verzorgen we bij diverse projecten vleermuisvoorzieningen.

Externe vleermuisvoorzieningen

Een van de oplossingen om de vleermuis een nieuw onderkomen te bieden, is een externe vleermuizenkast. Deze kan aan de gevel bevestigd worden. 

Externe kasten zijn vooral geschikt als tijdelijke verblijfplaats. Wilt u een oplossing waarin de dieren ook kunnen overwinteren, dan zijn ingebouwde vleermuisvoorzieningen een goede oplossing.

Geïntegreerde vleermuisvoorzieningen

Bij bestaande bouw zijn er op verschillende manieren geïntegreerde vleermuisvoorzieningen te realiseren. Kasten kunnen ingemetseld worden in de buitenmuur of spouw. Doordat de kasten in een grotere massa worden opgenomen, zijn ze stabieler van temperatuur. Daarmee zijn ingemetselde kasten ook geschikt als kraam- en winterverblijf.